Amagerværket - Nyt biomassefyret anlæg: Indkaldelse af idéer og forslag

23-03-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan gennemføres.
Frist for indsendelse af idéer og forslag: 24. april 2015

VVM-pligt

HORFOR ønsker at etablere et biomassefyret kraftvarmeværk på Amagerværket som erstatning for Amagerværkets blok 3. Det nye anlæg har en nominel indfyret effekt på 500 MW.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering  i form af en VVM-redegørelse af , hvilke påvirkninger den nye biomassefyrede blok på Amagerværket har.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg biomassefyret anlæg Amagerværket
- Anmeldelse biomassefyret anlæg Amagreværket
- Afgørelse om VVM-pligt biomassefyret anlæg Amagerværket

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 24 april 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .