Audebo affaldsdeponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Audebo Affaldsdeponi beliggende Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den hos Audebo Affaldsdeponi beliggende Hagesholmvej 7, 74520 Svinninge.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .