A/S Orthana Kemisk Fabrik: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos A/S Orthana Kemisk Fabrik beliggende Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 18. december 2014 været på tilsyn hos  A/S Orthana Kemisk Fabrik beliggende Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup.

- Læs tilsynsrapporten for A/S Orthana Kemisk Fabrik

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .