Arla Foods Tistrup Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Arla Foods - Tistrup Mejeri beliggende Vardevej 31, 6862 Tistrup. Tilsynet omfattede hele virksomheden.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 2. december 2014 hos Arla Foods - Tistrup Mejeri, beliggende Vardevej 31, 6862 Tistrup.

- Læs tilsynsrapporten for Arla Foods, Tistrup Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøsty relsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .