RGS 90 A/S Rærup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos RGS 90 A/S Rærup beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-11-2014 hos RGS 90 A/S Rærup beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov.

- Læs tilsynsrapporten for RGS 90 A/S Rærup

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk