Renovationsselskabet ESØ 90 I/S:Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Renovationsselskabet ESØ 90 I/S beliggende Vardevej 83 A, 6880 Tarm.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11-11-2014 hos Renovationsselskabet  ESØ 90 I/S beliggende Vardevej 83 A, 6880 Tarm.

- Læs tilsynsrapporten for Renovationsselskabet ESØ 90 I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk