SKIBSTRUP AFFALDSCENTER: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos SKIBSTRUP AFFALDSCENTER beliggende Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 09-12-2014 hos SKIBSTRUP AFFALDSCENTER beliggende Gørlundevej 4B, 3140 Ålsgårde.

- Læs tilsynsrapporten for SKIBSTRUP AFFALDSCENTER

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk