Trøstrup Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

28-05-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Trøstrup Losseplads beliggende Trøstrupvej 3, 6920 Videbæk.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. april 2015  hos Trøstrup Losseplads beliggende Trøstrupvej 3, 6920 Videbæk.

- Læs tilsynsrapporten for Trøstrup Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .