No Omlastestation og No Fyldplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

28-05-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos No Omlastestation og No Fyldplads beliggende Stampevej 10, 6950 Ringkøbing.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. april 2015  hos No Omlastestation og No Fyldplads beliggende Stampevej 10, 6950 Ringkøbing.

- Læs tilsynsrapporten for No Omlastestation og No Fyldplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .