Statens Serum Institut: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-05-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statens Serum Institut beliggende Artillerivej 5, 2300 København S

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  24. april 2015 hos Statens Serum Institut beliggende Artillerivej 5, 2300 København S.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .