DanePork A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapporter

13-05-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DanePork A/S beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. marts 2015 og 14. april 2015 hos hos DanePork A/S beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl

- Læs tilsynsrapport fra tilsyn 20. marts 2015

- Læs tilsynsrapport fra tilsyn 14. april 2015

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .