Cheminova A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-05-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18. marts 2015 hos Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

- Læs tilsynsrapporten for Cheminova A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .