Novozymes A/S: Udvidelse af Miljøteknik - Indkaldelse af idéer og forslag

30-06-2015

Novozymes A/S, Hallas Allé 1, Kalundborg. ønsker at udvide Miljøteknik (spildevandsrensningsanlægget). Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres. Frist for idéer og forslag: 11. august 2015

VVM-pligt

Novozymes ønsker at udvide Miljøteknik (spildevandsrensningsanlægget) hos Novozymes A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering afvirkningerne på miljøet (VVM-redegørelse), som følge af udvidelsen af Miljøteknik.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg for Novozymes A/S
- Anmeldelse for Novozymes A/S
- Afgørelse om VVM-pligt for Novozymes A/S

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 11. august 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller .

Angiv journalnummeret MST-1274-00115 i overskriften i brevet eller i emnefeltet i e-mailen.