HKV Horsens - biomassevarmeværk: Indkaldelse af idéer og forslag

26-06-2015

HKV Horsens A/S, Endelavevej 7, Horsens ønsker at etablere et nyt biomassevarmeværk. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres.
Frist for ideer og forslag: 7. august 2015

VVM-pligt

HKV Horsens A/S ønsker at etablere et nyt biomassevarmeværk med en biomassevarmeeffekt på i alt 60 MW ved siden af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7 i Horsens.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af biomassevarmeværkets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg HKV Horsnes
- Anmeldelse HKV Horsnes
- Afgørelse om VVM-pligt HKV Horsnes

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 7. august 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .