Kallerup Fyldplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-06-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kallerup Fyldplads beliggende Baldersbuen 16A, 2640 Hedehusene.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  20. maj 2015 hos Kallerup Fyldplads beliggende Baldersbuen 16A, 2640 Hedehusene.

- Læs tilsynsrapporten for Kallerup Fyldplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .