Nomi4S I/S Kåstrup Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-06-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Nomi4S I/S, Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16-03-2015 hos Nomi4S I/S, Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

- Læs tilsynsrapport for Kåstrup Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk