Ål Præstesø depot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-06-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Ål Præstesø depot, beliggende Snorrevej, 6840 Oksbøl.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den   20-04-2015 på Ål Præstesø depot, beliggende Snorrevej, 6840 Oksbøl .

- Læs tilsynsrapporten  for Ål Præstesø depot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .