Rockwool råvare- og deponeringsplads (Tippen): Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-06-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Rockwool råvare- og deponeringsplads (Tippen) beliggende Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  27. maj 2015 hos Rockwool råvare- og deponeringsplads (Tippen) beliggende Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene.

- Læs tilsynsrapporten for Rockwool råvare- og deponiplads (Tippen)

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .