Østkraft Produktion A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-06-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Østkraft Produktion A/S, beliggende Skansevej 2, 3700 Rønne

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. maj 2015 hos Østkraft Produktion A/S beliggende Skansevej 2, 3700 Rønne

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt 

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .