Danish Crown A/S Holsted: Offentliggørelse af tilsynsrapport

11-06-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S, beliggende Energivej 5, 6670 Holsted.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21. maj 2015 hos Danish Crown A/S beliggende Energivej 5, 6670 Holsted.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Crown A/S Holsted

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .