A. Henriksen Shipping A/S: Forslag til kommuneplantillæg m.v.

11-06-2015

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for A. Henriksen Shipping A/S.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 17. august 2015

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for A. Henriksen Shipping A/S . Baggrunden for planforslaget er, at A. Henriksen Shipping A/S er blevet omfattet af risikobekendtgørelsen, da virksomheden på grund af oplag af brandnærende stoffer er omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 3, der bl.a. omtaler oplag af organiske eller uorganiske stoffer, produkter eller mellemprodukter.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse
- Udkast til miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den mandag den 17. august 2015. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .