Nordvestjysk Galvanisering A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-06-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nordvestjysk Galvanisering A/S beliggende Skivevej 170, 7500 Holstebro.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 29. april 2015 hos Nordvestjysk Galvanisering A/S beliggende Skivevej 170, 7500 Holstebro.

- Læs tilsynsrapporten for Nordvestjysk Galvanisering

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .