Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S beliggende Bogensevej 89, 5500 Middelfart.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 4. juni 2015  hos Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S beliggende Bogensevej 89, 5500 Middelfart.

- Læs tilsynsrapporten for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S

 

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .