Renseanlæg Vest, Specialdepot for slam: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Renseanlæg Vest, Specialdepot for slam beliggende Mølholmsvej 30, 9000 Aalborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på fysisk tilsyn den 8. juni 2015 hos Renseanlæg Vest, Specialdepot for slam beliggende Mølholmsvej 30, 9000 Aalborg.

- Læs tilsynsrapporten for Ranseanlæg Vest, Specialdepot for Slam

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .