Renseanlæg Øst, Specialdepot for slam: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-07-2015

Miljøstyrelsen har været på fysisk tilsyn hos Renseanlæg Øst, Specialdepot for slam beliggende Rørdalsvej 200, 9220 Aalborg Øst

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8.juni 2015 hos Renseanlæg Øst, Specialdepot for slam beliggende Rørdalsvej 200, 9220 Aalborg Øst.

- Læs tilsynsrapporten for Renseanlæg Øst

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .