Brdr. Hartmann A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Brdr. Hartmann A/S, beliggende Hartmannsvej 2 , 6270 Tønder.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  17-06-2015 hos Brdr. Hartmann A/S, beliggende Hartmannsvej 2, 6270 Tønder.

- Læs tilsynsrapporten for Brdr. Hartmann A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .