ALK-Abelló A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ALK-Abelló A/S, Bøge Alle 1, 2970 Hørsholm.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn d. 23. april 2015 hos ALK-Abelló A/S, Bøge Alle 1, 2970 Hørsholm.

- Læs tilsynsrapporten for ALK-Abelló

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .