Kanalvejsdepotet: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kanalvejsdepotet beliggende Kanalvej 2, 6823 Ansager.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den   20-04-2015 hos Kanalvejsdepotet, Kanalvej 2, 6823 Ansager.

- Læs tilsynsrapporten for Kanalvejsdepotet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk