Verdo Produktion A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Verdo Produktion A/S, beliggende Kulholmsvej 12, 8930 Randers SØ

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 4. juni 2015 hos Verdo Produktion A/S, beliggende Kulholmsvej 12, 8930 Randers SØ.

- Læs tilsynsrapporten for Verdo Produktion A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .