Shell-Raffinaderiet Fredericia: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-07-2015

Miljøstyrelsen har været på uvarslet tilsyn på Shells Havneterminal beliggende Kongensgade 113 i Fredericia

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på uvarslet tilsyn den 01-07-2015 på Shells Havneterminal beliggende Kongensgade 113 i Fredericia

- Læs tilsynsrapporten Shells havneterminal

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk