Energinet.dk, Ll Torup Naturgaslager: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Energinet.dk, Ll Torup Naturgaslager beliggende rækkeborgvej 4, Aalestrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. juli 2015 hos  Energinet.dk, Ll Torup Naturgaslager  beliggende Rækkeborgvej 4, Aalestrup.  

- Læs tilsynsrapporten for Energinet.dk, Ll Torup Naturgaslager

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk