Aalborg Portland A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-07-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Aalborg Portland A/S beliggende Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19. maj 2015 hos Aalborg Portland A/S beliggende Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg..

- Læs tilsynsrapporten for Aalborg Portland A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk