DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg, beliggende Nybrovej 185, 6851 Janderup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8. december 2014 hos DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg, beliggende Nybrovej 185, 6851 Janderup .

- tilsynsrapport Dong Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .