Sandholt Lyndelse Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sandholt Lyndelse nedlagte Losseplads, beliggende Landevejen 5, 5672 Broby

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28. oktober 2014 hos Sandholt Lyndelse Losseplads beliggende  Landevejen 5, 5672 Broby.

- tilsynsrapport Sandholt Lyndelse Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk