Dansk Skalform A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapporter

27-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dansk Skalform A/S, begge afdelinger beliggende henholdsvis Birkevej 59 og Vestvej 1, 9600 Aars

Tilsynsrapporter

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12-12-2014 hos Dansk Skalform A/S, begge afdelinger beliggende henholdsvis Birkevej 59 og Vestvej 1, 9600 Aars

- Læs tilsynsrapporten DS Birkevej 59

- Læs tilsynsrapporten DS Vestvej 1

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapporter offentliggøres udelukkende på www.mst.dk