Deponiselskabet Bobøl I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bobøl Losseplads beliggende Bobølmarkvej 8, 6683 Føvling.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 17. november 2014 hos Bobøl Losseplads beliggende Bobølmarkvej 8, 6683 Føvling.

-   tilsynsrapport Bobøl Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .