AVV I/S - Øget forbrænding af farligt affald: Indkaldelse af idéer og forslag

26-01-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor foretages en VVM-redegørelse inden projektet kan gennemføres.
Frist for ideer og forslag: 2. marts 2015.

VVM-pligt

AVV I/S ønsker at foretage ændringer i driften af AVV’s forbrændingsanlæg i Hjørring således, at mængden af farligt affald, der kan forbrændes, øges fra 3.000 til 25.000 tons, og mængden af klinisk risikoaffald, der kan forbrændes, øges fra 1.000 til 2.000 tons. Endvidere ønsker AVV at forbrænde nye typer af farligt affald.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af, hvorledes de øgede mængder af farligt affald og klinisk risiko affald påvirker miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg AVV I/S
- Anmeldelse AVV I/S
- Afgørelse om VVM-pligt AVV I/S

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den  2. marts. februar 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .