Arla Foods Amba, Rødkærsbro Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Arla Foods Amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro.

Tilsynsrappor t

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 2. december 2014 hos Arla Foods Amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro.

- tilsynsrapport Rødkærsbro Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .