Koppers Denmark: Afgørelse om accept af sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau

23-01-2015

Miljøstyrelsen har revurderet afgørelse om accept af sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau for Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg.
Klagefrist: 20. februar 2015 kl. 16.00.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet afgørelsen om sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau for Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg.

- afgørelse om accept af sikkerhedsrapport og sikkerhedsniiveau for Koppers Denmark

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 20. februar 2015 .

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-01620 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Avernakke 1, 5800 Nyborg eller . Klagen skal være modtaget senest den 20. februar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .