CM Jernvarer A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos CM Jernvarer A/S, Teglværksvej 50, 5220 Odense SØ

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 4. december 2014 hos CM Jernvarer A/S, Teglværksvej 50, 5220 Odense SØ

- tilsynsrapport CM Jernvarer A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .