Vattenfall A/S, Fynsværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

22-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Vattenfall A/S, Fynsværket beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19. november 2014 hos Vattenfall A/S, Fynsværket beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C.

- tilsynsrapport Fynsværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .