Randers Affaldsterminal: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-01-2015

Miljøstyrelsen har afgjort, at Randers Affaldsterminal kan etablere ny bygning til farligt affald på Randers Genbrugsplads, Ørneborgvej 28, 8900 Randers, uden særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 19. februar 2015 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8900 Randers, kan etablere ny bygning til farligt affald på Randers Genbrugsplads, Ørneborgvej 28, 8900 Randers, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Randers Genbrugsplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen skal være modtaget senest den 19. februar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01378 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 26, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 19. februar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .