Danish Crown, Ringsted: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos beliggende Danish Crown, Ringsted, Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. december 2014 hos Danish Crown, Ringsted, Bragesvej 18, 4100 Ringsted.

- tilsynsrapport Danish Crown Ringsted

- indskærpelse af vilkår 7.1 Danish Crown Ringsted

- indskærpelse af vilkår 7.6 Danish Crown Ringsted

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .