Arla Foods Amba, Christiansfeld Mejericenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos beliggende Arla Foods Amba, Christiansfeld Mejericenter, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15. december 2014 hos Arla Foods Amba, Christiansfeld Mejericenter, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld.

- tilsynsrapport Christiansfeld Mejericenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk