H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S: Miljøgodkendelse

19-01-2015

Miljøstyrelsen har givet H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Odense miljøgodkendelse til etablering og drift af et anlæg til raffinering af shredderaffald vha. vandseparation, RAF2.
Klagefrist: 16. februar 2015 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110, 5200 Odense C miljøgodkendelse til etablering og drift af et anlæg til raffinering af shredderaffald vha. vandseparation, RAF2.

- miljøgodkendelse af raffineringsanlæg til H.J. Hansens Genvindingsindustri A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 16. februar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01128 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. februar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .