DNA Technology A/S: Miljøgodkendelse

16-01-2015

Miljøstyrelsen har givet DNA Technology A/S, Voldbjergvej 16 B, Risskov miljøgodkendelse til ændring af tilladte oplagsmængde af kemikalieråvarer og kemikalieaffald på virksomheden.
Klagefrist: 13. februar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet DNA Technology A/S, Voldbjergvej 16 B, 8240 Risskov miljøgodkendelse til ændring af tilladte oplagsmængde af kemikalieråvarer og kemikalieaffald på virksomheden.

- miljøgodkendelse af DNA Technology A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 13. februar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01409 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller e-mail . Klagen skal være modtaget senest den 13. februar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .