Danish Crown A/S Sæby: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S Sæby, beliggende Wenbovej 11, 9300 Sæby

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18-12-2014 hos Danish Crown A/S Sæby beliggende Wenbovej 11, 9300 Sæby.

- tilsynsrapport Danish Crown A/S Sæby

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .