Statens Serum Institut: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statens Serum Institut beliggende Artillerivej 5, 2300 København S

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30-10-2014 hos Statens Serum Institut beliggende Artillerivej 5, 2300 København S.

- tilsynsrapport Statens Serum Instutut

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .