Saint-Gobain ISOVER A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

14-01-2015

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Saint-Gobain ISOVER A/S, Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup.
Klagefrist: 11. februar 2015 kl. 16.00

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Saint-Gobain ISOVER A/S, Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- afgørelse om revurdering af Saint-Gobain ISOVER A/S

Linket er gjort inaktivt 19. januar 2015 kl. 11.25 pga. fejl i afgørelsen. Afgørelsen vil snarest blive genannonceret med ny klagefrist.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 11. februar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr MST-1271-00206 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. februar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .