AKV Langholt A.m.b.a: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AKV Langholt A.m.b.a beliggende Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 02-12-2014 hos AKV Langholt A.m.b.a beliggende Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov.

- tilsynsrapport AKV Langholt

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .